Ακουστική και Δονήσεις

auv_39Το εργαστήριο Ακουστικής & Δονήσεων, είναι υπεύθυνο να τηρεί, να αναπτύσσει και να μεταδίδει τα εθνικά πρότυπα μέτρησης της ηχητικής πίεσης Pa και επιτάχυνσης m/s2. Αποτελείται από δύο τμήματα:

α) ένα πρότυπο εργαστήριο ακουστικών μετρήσεων υπεύθυνο για την διακρίβωση μικροφώνων, διακριβωτών ήχου, πιστοφώνων, και ηχομέτρων και

β) ένα πρότυπο εργαστήριο δονήσεων, υπεύθυνο για την διακρίβωση διαφόρων τύπων επιταχυνσιομέτρων με συμβολομετρία λέιζερ αλλά και με συγκριτικές μεθόδους. Επίσης διαθέτει ένα πλήρως ανηχωικό θάλαμο κατασκευασμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΙSO 3745 (μετρήσεις και διακριβώσεις σε ελεύθερο πεδίο και προσδιορισμό της ηχητικής ισχύος και πίεσης).

Το Εργαστήριο πραγματοποιεί διακριβώσεις και μετρήσεις:

  • πρότυπων μικροφώνων με τη μέθοδο της αμοιβαίας αντιστροφής (reciprocity technique).
  • μικροφώνων με τη μέθοδο της σύγκρισης με μικρόφωνα αναφοράς και τη μέθοδο της ηλεκτροστατικής διέγερσης.
  • διακριβωτών ήχου και πιστοφώνων με τη μέθοδο «Insert voltage» και τη μέθοδο της σύγκρισης με την χρήση διακριβωμένων πιστοφώνων.
  • ηχομέτρων σύμφωνα με το πρότυπο EN IEC 61672-3 με ακουστικές και ηλεκτρικές δοκιμές.
  • αισθητήρων επιτάχυνσης (επιταχυνσιόμετρα) με τη μέθοδο της σύγκρισης με επιταχυνσιόμετρα αναφοράς, τα οποία διακριβώνονται με συμβολομετρία λέιζερ εξασφαλίζοντας ιχνηλασιμότητα στα ηλεκτρικά πρότυπα και στα πρότυπα μήκους κύματος του ΕΙΜ.
  • στάθμης πίεσης ήχου SPL (dB SPL re 20 μPa) σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου, στον πλήρως ανηχωικό θάλαμο διαστάσεων 4.75 m x 4.75 m x 3.68 m.

Ενδεικτικές μετρήσεις και διακριβώσεις

Μέτρηση ηχητικών πηγών χαμηλών συχνοτήτων στον ανηχωικό θάλαμο του Εργ. Ακουστικής & Δονήσεων (Measurement of Compound Sound Sources with Adaptive Spatial Radiation for Low-Frequency Active Noise Control Applications).

Μέτρηση ηχείων χαμηλών συχνοτήτων στον ανηχωικό θάλαμο του Εργ. Ακουστικής & Δονήσεων (Design and construction of loudspeakers with low-Bl drivers for low-frequency active noise control applications).