Υψηλές Συχνότητες

Το Εργαστήριο Υψηλών Συχνοτήτων τηρεί τα εθνικά πρότυπα:hf_52

Μικροκυματικής Ισχύος (μικροκαλορίμετρο: συντελεστής απόδοσης αισθητήρων ισχύος τύπου thermistor & barretter, για ομοαξονικά συστήματα τύπου Ν και 3,5 mm, με αβεβαιότητες μικρότερες από 0,005 και 0,03 αντίστοιχα) και

Εξασθένησης (πρότυπος εξασθενητής πιστονιού, τύπου WBCO-Waveguide below Cut-Off: δυναμική περιοχή 120dB με αβεβαιότητα μικρότερη από 0,01 dB/10dB, γραμμική περιοχή 90dB και αβεβαιότητα μικρότερη από 0,001 dB/10dB).

Επιπλέον το Εργαστήριο Υψηλών Συχνοτήτων διαθέτει διανυσματικούς αναλυτές δικτυωμάτων για τη μέτρηση S-παραμέτρων σε μικροκυματικά δικτυώματα με συνδετήρες τύπου N (0,045-18 GHz και 10Ηz-500MHz) και τύπου 3,5 mm (0,045-26,5 GHz) καθώς και μεγάλο αριθμό μετρητικών διατάξεων και οργάνων (σύστημα αυτοματοποιημένης διακρίβωσης αισθητήρων ισχύος, γεννήτριες, αναλυτές φάσματος, παλμογράφους, μετρητές συχνοτήτων & ισχύος κ.ά.).

Οι δυνατότητες του εργαστηρίου καλύπτουν διακριβώσεις: 1) Αισθητήρων και μετρητών ισχύος, 2) Εξασθενητών, 3) Αναλυτών φάσματος, 4) Γεννητριών, 5) Μετρητών συχνοτήτων, 6) Αναλυτών φάσματος, 7) Παλμογράφων 8) Ενισχυτών 9) Μικροκυματικών παθητικών στοιχείων όπως: φίλτρα, συζεύκτες, διαιρέτες & διαχωριστές ισχύος, συνδετήρες, προσαρμογείς, καλώδια κ.ά.

Εργαστήριο Υψηλών Συχνοτήτων – Διεθνείς Διεργαστηριακές

Το εργαστήριο υψηλών συχνοτήτων του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας μετείχε επιτυχώς στις παρακάτω διεθνείς διεργαστηριακές αλληλοσυγκρίσεις:

EURΟΜΕΤ Project 525, “RF power comparison with a 3.5 mm coaxial thermistor sensor”, 2002.

EUROMET.EM.RF-S26.CL, “Trilateral comparison on coaxial power measurements”, 2009.

Συμμετέχει στη διεθνή διεργαστηριακή:

EURΟΜΕΤ Project 525, “S-parameter measurements in PC 3.5 mm over the frequency band 50 MHz-26.5 GHz”

εξασφαλίζοντας έτσι την ισοδυναμία (degree of equivalence) των μετρήσεων διεθνώς σύμφωνα με τους κανόνες του διακανονισμού αμοιβαίας αναγνώρισης (Mutual Recognition Arrangement, MRA).