Εργαστήριο Όγκου

vol_PipetteΤο Εργαστήριο Όγκου διαθέτει υποδομές διακρίβωσης ογκομετρικού εξοπλισμού εργαστηριακής κλίμακας όπως ογκομετρικά δοχεία, πυκνόμετρα κ.α. καθώς και μεγάλων ογκομετρικών δοχείων και δεξαμενών. Το Εργαστήριο διαθέτει πρότυπο ογκομετρικό εξοπλισμό αναφοράς και εργασίας από 5 mL έως 2000 L με δυνατότητα διενέργειας μετρήσεων υψηλής ακρίβειας είτε ογκομετρικά είτε βαρυμετρικά με την χρήση ζυγών ακριβείας.

Οι διακριβώσεις που διενεργούνται από το εργαστήριο αφορούν σε:

εργαστηριακό ογκομετρικό εξοπλισμό
Εύρος 5ml – 20L
Σχετ. Αβεβαιότητα 90 ppm

ογκομετρικά δοχεία
Εύρος 50L έως 2000L
Σχετ. Αβεβαιότητα έως 200 ppm

δεξαμενές χωρητικότητας >2000L
Σχετ. Αβεβαιότητα <0,2%

Το Εργαστήριο Όγκου διαθέτει ιχνηλασιμότητα στα εθνικά πρότυπα μάζας, πυκνότητας και θερμοκρασίας.