Χαμηλές Συχνότητες

Το Εργαστήριο Χαμηλών Συχνοτήτων υλοποιεί μέσω κβαντικών φαινομένων την Τάση (V) (Πρότυπο Τάσης Josephson, τιμές 1V και 10V) και την αντίσταση (R) (κβαντικό φαινόμενο Hall), τηρεί τα εθνικά πρότυπα Χωρητικότητας, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Μεταφοράς AC/DC και διαθέτει μια σειρά άλλων συστημάτων για τη μεταφορά της ακρίβειας.

Το Εργαστήριο διενεργεί διακριβώσεις:lf_076

προτύπων και συσκευών μέτρησης ή/και παραγωγής

• τάσης συνεχούς ρεύματος (DC τάσης),

• συνεχούς ρεύματος (DC ρεύματος),

• αντίστασης, χωρητικότητας, επαγωγής, μετατροπής AC/DC,

• εναλλασσόμενης τάσης (AC τάσης) και εναλλασσόμενου ρεύματος (AC ρεύματος).

μετασχηματιστών τάσης και ρεύματος και συσκευών παραγωγής ή/και μέτρησης ηλεκτρικής ισχύος ενέργειας.