Η μετρολογία στην υπηρεσία του πολίτη

Το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, το ρεύμα, το νερό κτλ. μετρώνται καθημερινά.

Τρόφιμα και υλικά διακινούνται με βάση το βάρος τους ή και το μέγεθος τους.

Η ποιότητα των τροφίμων εξαρτάται από μετρήσεις των συντηρητικών αλλά και της χημικής τους σύστασης.

Για την ασφάλεια μας, οι μετρήσεις ταχύτητας, θερμοκρασίας, πίεσης, ρεύματος, κτλ μπορεί να αποδειχτούν αποφασιστικής σημασίας.

Στην υγεία, οι διαγνώσεις στηρίζονται στην σωστή ανάλυση δειγμάτων, και η ανάρρωση μας στην σωστή δοσολογία των φαρμάκων.

Στο περιβάλλον, μετρήσεις των ρύπων, της θερμοκρασίας, της υγρασίας, της ταχύτητας του αέρα πραγματοποιούνται καθημερινά και η ορθότητα τους είναι απαραίτητη για βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη.

Αισθητήρες μετρήσεων (περισσότεροι από όσους φανταζόμαστε) υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις ηλεκτρονικές, ηλεκτρικές και μηχανολογικές συσκευές που καθημερινά χρησιμοποιούμε…

…στο EIM εργαζόμαστε ώστε η τεχνολογία και επιστήμη των μετρήσεων να συμβάλουν ουσιαστικά στην ποιότητα, την ανάπτυξη αλλά και την ασφάλεια σε όλες τις καθημερινές μας δραστηριότητες… 

Μοιραστείτε το στο: