Εργαστήριο Ροής Υγρών

flow_image002Το Εργαστήριο Ροής Υγρών διατηρεί πρωτεύοντα πρότυπα ροής υγρών τα οποία συνολικά καλύπτουν το μετρητικό εύρος από 2,5 L/h έως 100000 L/h. Τα παραπάνω πρότυπα υλοποιούν το μέγεθος της ροής με δύο διαφορετικές μεθόδους, ογκομετρική και βαρυμετρική, με σχετικές αβεβαιότητες έως 0,1% και χρησιμοποιούν ως ρευστό διακρίβωσης νερό και καύσιμο MIL-C-7024, ένα ασφαλές υποκατάσταστο της κηροζίνης.

Το Εργαστήριο διενεργεί διακριβώσεις όλων των βασικών τύπων ροομέτρων (τουρμπίνας, Coriolis, θετικής μετατόπισης κ.ά.) στα εύρη:

παροχή μάζας
Εύρος 2,5 – 70000 kg/h
Σχετ. Αβεβαιότητα 0,2%

παροχή όγκου
Εύρος 2,5 – 100000 L/h και 6 – 30000 L/h
Σχετ. Αβεβαιότητα 0,20% και < 0,1% αντίστοιχα