Εργαστήριο Ροής Αερίων

flow_image004Το Εργαστήριο Ροής Αερίων υλοποιεί το μέγεθος της ροής ογκομετρικά σε επίπεδο εθνικών προτύπων μέσα από πρότυπες μετρητικές διατάξεις τύπου πιστονιού και τύπου καμπάνας οι οποίες λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα έως 4 bar και καλύπτουν συνολικά τα εύρη από 0,5 L/h έως 430 L/h και από 1000 L/h έως 136000 L/h, αντίστοιχα, με σχετική αβεβαιότητα 0,2%. Η ακρίβεια των διατάξεων αυτών έχει ιχνηλασιμότητα στα εθνικά πρότυπα της Ολλανδίας (NMi) και ΗΠΑ (NIST).

Το Εργαστήριο διενεργεί διακριβώσεις όλων των βασικών τύπων ροομέτρων (τουρμπίνας, διαφραγματικών, περιστροφικών κ.ά.) στα παραπάνω εύρη.