Πίεση

Το Εργαστήριο Πίεσης υλοποιεί τον ορισμό της μονάδας του μεγέθους της Πίεσης (N/m²) μέσω της χρήσης ζυγών πίεσης (pressure balances). Αυτοί λειτουργούν ως πρότυπες διατάξεις παραγωγής πίεσης, στις οποίες η κατακόρυφη προς τα άνω δύναμη του μέσου, εξισορροπείται από το βάρος προτύπων βαρών, το οποίο ενεργεί σε έμβολο συγκεκριμένης και γνωστής διατομής, το οποίο κινείται ελεύθερα εντός κυλίνδρου.

pre_13Το εργαστήριο διαθέτει 7 πρότυπες διατάξεις εμβόλου/κυλίνδρου, οι οποίες χρησιμοποιούν ως μέσο μετάδοσης πίεσης άζωτο, sebacate oil, ή ήλιο και καλύπτουν το εύρος από -100 kPa έως 140 Mpa, σε σχετική πίεση και έως 7 Mpa σε απόλυτη πίεση, με σχετική αβεβαιότητα υλοποίησης από 35 έως 100 ppm. Η ιχνηλασιμότητα των διενεργουμένων μετρήσεων ανάγεται στη μονάδα πίεσης του συστήματος SI, μέσω των Εθνικών Προτύπων της Γερμανίας (PTB).
Επιπλέον το εργαστήριο έχει την δυνατότητα ιχνηλάσιμων μετρήσεων απολύτων πιέσεων στο εύρος 100 kPa έως 1×10-8 hPa με σχετικές αβεβαιότητες από 0,5% έως 10%, μέσω ενός συστήματος κενού και κατάλληλων αισθητηρίων.

Το Εργαστήριο πραγματοποιεί διακριβώσεις:

• ζυγών πίεσης (deadweight testers, ball gauges) μέσω cross-floating

• ψηφιακών και αναλογικών οργάνων μέτρησης σχετικής, απόλυτης και διαφορικής πίεσης

• μετατροπέων και μεταδοτών πίεσης

• αισθητηρίων μέτρησης κενού