Υγρασία

Το Εργαστήριο Υγρασίας διαθέτει πρότυπη γεννήτρια υγρασίας, για τη δημιουργία ρεύματος αέρα με καθορισμένο σημείο δρόσου, στο εύρος –20 ºC έως 90 ºC με ιχνηλασιμότητα στα Εθνικά πρότυπα του Εργαστηρίου Θερμοκρασίας του ΕΙΜ, μέσω του θερμομέτρου προσδιορισμού του σημείου δρόσου. Με τη γεννήτρια αυτή διακριβώνονται απευθείας τα οπτικά υγρόμετρα του Εργαστηρίου Θερμοκρασίας.

Το Εργαστήριο πραγματοποιεί διακριβώσεις:

Οπτικών υγρομέτρων σημείου δρόσου
απευθείας με την πρότυπη γεννήτρια υγρασίας.
Εύρος μέτρησης –20 ºC έως 90 ºC.

Αισθητήρων σχετικής υγρασίας
με συγκριτική μέθοδο.
Εύρος θερμοκρασίας 0 ºC έως 70 ºC, σχετική υγρασία 10% R.H. έως 95% R.H.