Μάζα

mass_19Το Εργαστήριο Μάζας υλοποιεί τη μονάδα της μάζας μέσω τεσσάρων πρωτευόντων προτύπων 1 kg με την μορφή κυλίνδρων κατασκευασμένων από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα με ιχνηλασιμότητα στο Διεθνές Πρότυπο Χιλιόγραμμο. Με τη χρήση 6 συγκριτών μάζας μεγάλης ακρίβειας και των καταλλήλων σχημάτων ζύγισης διαδίδεται η μονάδα της μάζας από 1 mg έως 500 kg. Η διασφάλιση της αξιοπιστίας των μετρήσεων του εργαστηρίου επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής προγράμματος στατιστικού ελέγχου μετρητικών διεργασιών.

Το Εργαστήριο πραγματοποιεί διακριβώσεις προτύπων βαρών για τον προσδιορισμό της πραγματικής και συμβατικής τιμής μάζας στα εύρη:

1 mg – 1kg με σχετική αβεβαιότητα έως 0,15 ppm

1 kg – 50kg με σχετική αβεβαιότητα έως 0,5 ppm

50 kg – 500kg με σχετική αβεβαιότητα έως 5 ppm