Διεργαστηριακές

Το εργαστήριο διαστατικών του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας διοργάνωσε επιτυχώς στις παρακάτω διεργαστηριακές σε εθνικό επίπεδο:

ΕΙΜ_DIM_01 Διακρίβωση πλακιδίων μήκους με μηχανικό συγκριτή, 2006.

ΕΙΜ_DIM_02 Διακρίβωση πλακιδίων μήκους με μηχανικό συγκριτή, 2008.

ΕΙΜ_DIM_03 Μέτρηση διαμέτρου προτύπων δακτυλίων, 2010.

συμβάλοντας έτσι στην αξιολόγηση και τεκμηρίωση της ποιότητας των διαστατικών μετρήσεων στον Ελληνικό χώρο