Τεχνικές Επιτροπές

Στο πλαίσιο της EURAMET λειτουργούν μια σειρά από τεχνικές επιτροπές και υποεπιτροπές που ασχολούνται με τεχνικά θέματα που είναι σημαντικά για τη βιομηχανία και την έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στελέχη του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας εκπροσωπούν την Ελλάδα στις επιτροπές αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο.

Όνομα Ινστιτούτο Τεχνική Επιτροπή
Ζαχαρίας Κωνσταντίνος, Ph.D. ΕΙΜ Ακουστικής, Υπερήχων και Δονήσεων (AUV)
Χολιαστού Μυρτώ, Ph.D. ΕΙΜ Ηλεκτρισμού και Μαγνητισμού (EM)
Λευκόπουλος Αλέξανδρος, Ph.D. ΕΙΜ Ροής (F)
Κυριακίδης Διονύσιος, Ph.D. ΕΙΜ Διεπιστημονική Μετρολογία (IM)
Μπόζιαρη, Αργυρώ ΕΒΟΙΑ/ΕΕΑΕ-ΕΙΜ Ιονιζουσών ακτινοβολιών (IR)
Μπαντής Χρήστος, Ph.D. ΕΙΜ Μήκους (L)
Λευκόπουλος Αλέξανδρος, Ph.D. ΕΙΜ Μάζας και Σχετιζόμενων Ποσοτήτων (M)
Κακουλίδης, Ηλίας ΕΧΗΜ/ΓΧΚ-ΕΙΜ Χημικής Μετρολογίας (MC)
Μπαντής Χρήστος, Ph.D. ΕΙΜ Φωτομετρίας και Ραδιομετρίας (PR)
Κυριακίδης Διονύσιος, Ph.D. ΕΙΜ Ποιότητας (Q)
Κοκκίνη Ευμορφία, Ph.D. ΕΙΜ Θερμομετρίας (Τ)
Χολιαστού Μυρτώ, Ph.D. ΕΙΜ Χρόνου και Συχνότητας (TF)