Θερμοκρασία

tem_098Το Εργαστήριο Θερμοκρασίας υλοποιεί τον ορισμό της μονάδας θερμοκρασίας Kelvin (K) με έναν αριθμό κυψελών του τριπλού σημείου του νερού. Υλοποιεί τη διεθνή κλίμακα θερμοκρασίας ITS 90 (International Temperature Scale 90) με τη χρήση κυψελών καθαρών υλικών, οι αλλαγές φάσεων των οποίων πραγματοποιούνται σε γνωστές θερμοκρασίες αναφοράς (σταθερά σημεία). Οι κυψέλες των σταθερών σημείων του Εργαστηρίου καλύπτουν το εύρος θερμοκρασίας -189,3442 ºC έως 1084 ºC.

Το Εργαστήριο πραγματοποιεί διακριβώσεις:

  • προτύπων θερμομέτρων,
  • θερμομέτρων αντίστασης και
  • θερμοζευγών ευγενών μετάλλων

απευθείας στα σταθερά σημεία της ITS 90.

  • θερμομέτρων και αισθητήρων θερμοκρασίας,

συγκριτικά σε εύρος μέτρησης -80 ºC έως 1200 ºC.