Μηχανικά Μεγέθη

Μηχανικά Μεγέθη

Η διεύθυνση μηχανικών μεγεθών απαρτίζεται από τα εργαστήρια Μάζας, Πίεσης, Δύναμης, Ροής και Όγκου, και Πυκνότητας.

Δραστηριότητες

Το Εργαστήριο Ροής Ρευστών & Όγκου του ΕΙΜ πέραν των υπηρεσιών διακρίβωσης παρέχει επιπλέον τις εξής ενδεικτικές υπηρεσίες:

  • Εγκρίσεις Τύπου
  • Διακρίβωση μετρητικών σταθμών παραλαβής Diesel
  • Επί τόπου ογκομετρήσεις δεξαμενών αποθήκευσης
  • Διεργαστηριακές Δοκιμές
  • Υπηρεσίες Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Διεθνής Παρουσία

Μία από τις βασικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ροής & Όγκου είναι η διατήρηση της αλυσίδας της ιχνηλασιμότητας των μετρήσεων ροής και όγκου σε εθνικό επίπεδο και η  σύνδεσή της με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα μέσω της συμμετοχής του στις διεργαστηριακές ασκήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μετρολογίας, (EURAMET), στα πλαίσια υλοποίησης της διεθνούς συνθήκης Αμοιβαίας Αναγνώρισης (Mutual Recognition Arrangement, (MRA).

Περισσότερα…

Εργαστήριο Όγκου

Το Εργαστήριο Όγκου διαθέτει υποδομές διακρίβωσης ογκο-μετρικού εξοπλισμού εργαστηριακής κλίμακας όπως ογκομετρικά δοχεία, πυκνόμετρα κ.α. καθώς και μεγάλων ογκομετρικών δοχείων και δεξαμενών. Το Εργαστήριο διαθέτει πρότυπο ογκομετρικό εξοπλισμό αναφοράς και εργασίας από 5 mL έως 2000 L με δυνατότητα διενέργειας μετρήσεων υψηλής ακρίβειας είτε ογκομετρικά είτε βαρυμετρικά με την χρήση ζυγών ακριβείας.

Περισσότερα…

Εργαστήριο Ροής Αερίων

flow_image004Το Εργαστήριο Ροής Αερίων υλοποιεί το μέγεθος της ροής ογκομετρικά σε επίπεδο εθνικών προτύπων μέσα από πρότυπες μετρητικές διατάξεις τύπου πιστονιού και τύπου καμπάνας οι οποίες λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα έως 4 bar και καλύπτουν συνολικά τα εύρη από 0,5 L/h έως 430 L/h και από 1000 L/h έως 136000 L/h, αντίστοιχα, με σχετική αβεβαιότητα 0,2%. Η ακρίβεια των διατάξεων αυτών έχει ιχνηλασιμότητα στα εθνικά πρότυπα της Ολλανδίας (NMi) και ΗΠΑ (NIST).

Το Εργαστήριο διενεργεί διακριβώσεις όλων των βασικών τύπων ροομέτρων (τουρμπίνας, διαφραγματικών, περιστροφικών κ.ά.) στα παραπάνω εύρη.

Εργαστήριο Ροής Υγρών

Το Εργαστήριο Ροής Υγρών διατηρεί πρωτεύοντα πρότυπα ροής υγρών τα οποία συνολικά καλύπτουν το μετρητικό εύρος από 2,5 L/h έως 100000 L/h. Τα παραπάνω πρότυπα υλοποιούν το μέγεθος της ροής με δύο διαφορετικές μεθόδους, ογκομετρική και βαρυμετρική, με σχετικές αβεβαιότητες έως 0,1% και χρησιμοποιούν ως ρευστό διακρίβωσης νερό και καύσιμο MIL-C-7024, ένα ασφαλές υποκατάσταστο της κηροζίνης.

Περισσότερα…