Χρόνος και Συχνότητα

Το Εργαστήριο Χρόνου – Συχνότητας υλοποιεί μέσω κβαντικών lf_076φαινομένων τις μονάδες του Χρόνου (s) και της Συχνότητας (Hz) με την χρήση τριών πρωτευόντων προτύπων-ρολογιών καισίου. Η ακρίβεια τήρησης του χρόνου UTC είναι 10 ns.

Το Εργαστήριο πραγματοποιεί μετρήσεις:

χρόνου
Αβεβαιότητα 2×10-14 (Time Base)

συχνότητας
Εύρος έως 1.3 GHz
Αβεβαιότητα 2×10-14