Εργαστηριο Διαστατικών

dim_116Το Εργαστήριο Διαστατικών υλοποιεί τη μονάδα μήκους, το μέτρο (m), με τη χρήση δύο σταθεροποιημένων με ατμούς ιωδίου λέιζερ He-Ne. Επιπλέον το εργαστήριο διαθέτει λέιζερ συμβολόμετρο, φορητό σύστημα συμβολομετρίας, συγκριτή για διακριβώσεις πλακιδίων μικρότερης ακρίβειας, autocollimator και γωνιακή τράπεζα, Universal Measuring Machine, μηχανή μέτρησης συντεταγμένων και όργανα μέτρησης τραχύτητας επιφανειών.

Το Εργαστήριο πραγματοποιεί διακριβώσεις και μετρήσεις:

Λέιζερ στα 543 nm και 633 nm  για εφαρμογές συμβολομετρίας στις διαστατικές μετρήσεις.

Προτύπων πλακιδίων τάξης 00, Κ, 0 με συμβολομετρία Eύρος μέτρησης 0,5 – 300 mm.

Προτύπων πλακιδίων με χρήση συγκριτή Eύρος μήκους 0,5 – 500 mm.

Προτύπων γωνιών και πολυγώνων.

Προσδιορισμού κυκλικότητας, κυλινδρικότητας, επιπεδότητας, παραλληλότητας και τραχύτητας αντικειμένων.