Συνθήκη του μέτρου

Με τη Συνθήκη του Μέτρου (Convention du Mètre) δημιουργήθηκε το Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών (Bureau International des Poids et Mesures – BIPM), ένας παγκόσμιος διακρατικός οργανισμός υπό την Γενική Διάσκεψη Μέτρων και Σταθμών (Conférence Générale des Poids et Mesures – CGPM) και υπό την επίβλεψη της Διεθνούς Επιτροπής Μέτρων και Σταθμών (Comité International des Poids et Mesures – CIPM). To BIPM ασχολείται με θέματα μετρολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως με αυτά που αφορούν την συνεχόμενα αυξανόμενη ζήτηση για καλύτερη ακρίβεια και ισοδυναμία μεταξύ των προτύπων που τηρούν τα εθνικά ινστιτούτα μετρολογίας.

Η Συνθήκη του Μέτρου υπογράφηκε στο Παρίσι το 1875 από του αντιπροσώπους δεκαεπτά χωρών. Παράλληλα ιδρύθηκε το BIPM, καθορίστηκαν οι δραστηριότητες του και ο τρόπος χρηματοδότησης του δημιουργώντας έτσι μία μόνιμη δομή που ασχολούνταν με τα θέματα των μονάδων μέτρησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ελληνική Δημοκρατία έγινε μέλος της Συνθήκης του Μέτρου το 2001 όταν αυτή υπογράφηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) Σίνδος, Θεσσαλονίκη.