Ιοντίζουσες ακτινοβολίες

Η υλοποίηση των μονάδων Sv, Gy και Cb/kgστο πεδίο των ιοντιζουσών ακτινοβολιών ξεκίνησε με τη συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ) και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) το 2005, και την δημιουργία Εργαστηρίου Βαθμονόμησης Οργάνων Ιονιζουσών Ακτινοβολιών.

Το εργαστήριο αποτελεί περιφερειακή μονάδα του ΕΙΜ στους μετρολογικούς τομείς των β ,γ και Χ ακτινοβολιών.

Το εργαστήριο λειτουργεί στις εργαστηριακές υποδομές της ΕΕΑΕ στην Αθήνα και χρησιμοποιεί το λογότυπο «Εργαστήριο Βαθμονόμησης Οργάνων Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών / Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας – Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας» και με το συντετμημένο τίτλο ΕΒΟΙΑ/ΕΕΑΕ−ΕΙΜ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου.