Νέα προσφορά διακρίβωσης

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

  • Διακρίβωση τριών πολυμέτρων Keithley, τύπου 2001, ως προς το μέγεθος της DC τάσης από 0 – 10 V, με αβεβαιότητα 10 mV το συντομότερο δυνατό.
  • Διακρίβωση ροομέτρου αερίων τύπου πλωτήρα (rotameter) στο εύρος από 0 έως 100 LPM σε ένα μήνα.