Ανακοίνωση: Διακρίβωση μη αυτόματων ζυγιστικών συστημάτων για την επαλήθευση του μικτού βάρους εμπορευματοκιβωτίων (containers)

Μοιραστείτε το στο: