Διενέργεια σχήματος ελέγχου ικανότητας στο πεδίο “Ογκομέτρηση/βαθμονόμηση δεξαμενής χωρητικότητας 10 m3” 2014

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 3784/2009, των Κ.Υ.Α. Φ2-1617/2010 και ΠΟΛ 1009/2012 σχετικά με την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας για να συμβάλλει στην ανάπτυξη και μεταφορά της απαιτούμενης τεχνογνωσίας στο πεδίο της ογκομέτρησης δεξαμενών των πρατηρίων υγρών καυσίμων καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα να συμμετέχει στη διενέργεια σχήματος ελέγχου ικανότητας στο πεδίο της ογκομέτρησης δεξαμενών (χωρητικότητας 5 – 50 m3) για κάθε φορέα που ενδιαφέρεται να πιστοποιήσει την τεχνική του επάρκεια στο πεδίο αυτό.

ΑνακοίνωσηΈντυπο ΣυμμετοχήςΤεχνικές Πληροφορίες, Πρόγραμμα Ογκομετρήσεων 2014, Τεχνική διαδικασία βαθμονόμησης δεξαμενών με την ογκομετρική μέθοδο

Φωτογραφίες δεξαμενής: vol1.jpgvol2.jpgvol3.jpgvol4.jpg.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 2013 KAI 2014

 

Μοιραστείτε το στο: