Διεθνείς Διεργαστηριακές

dim_111Το εργαστήριο διαστατικών του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας μετείχε επιτυχώς στις παρακάτω διεθνείς διεργαστηριακές:

EURΟΜΕΤ Project 601, “Supplementary Comparison on Calibration of Gauge Blocks by Mechanical Comparison”, 2003.

EUROMET.L-K1.1, “Calibration of gauge blocks by interferometry”, 2004.

BIPM.L-K11, “Key comparison on primary wavelength standards”, 2005.

EUROMET.L-K4 (Project 812) “Calibration of diameter Standards”, 2009

EURAMET.L-K7 (Project 882) “Calibration of line scales”, 2009

EURAMET.L-K3a.2011 “Angle comparison using an autocollimator”, ongoing

εξασφαλίζοντας έτσι την ισοδυναμία (degree of equivalence) των μετρήσεων διεθνώς σύμφωνα με τους κανόνες του διακανονισμού αμοιβαίας αναγνώρισης (Mutual Recognition Arrangement, MRA).