Η επίσημη ώρα Ελλάδος

Η επίσημη ώρα Ελλάδος τηρείται στο Ε.Ι.Μ. με τη χρήση τριών ατομικών ρολογιών. Η βεβαιωμένη ακρίβεια τήρησης του χρόνου UTC (coordinated universal time) είναι 1 ns.

Μάθετε περισσότερα στο http://time.eim.gr