Πυκνότητα

Το Εργαστήριο Πυκνότητας για την υλοποίηση του μεγέθους πυκνότητας, διαθέτει δύο σφαίρες υψηλής ποιότητας μονοκρυσταλλικού πυριτίου μάζας ca. 1 kg με ιχνηλασιμότητα στα Εθνικά πρότυπα μάζας και μήκους της Γερμανίας (PTB).
Με την χρήση ενός συστήματος υδροστατικής ζύγισης διαδίδεται η μονάδα του μεγέθους πυκνότητας σε υγρά και σε στερεά σώματα στα εύρη 600 – 2000 kg/m3 και 7700 – 8400 kg/m3 αντίστοιχα, με σχετικές αβεβαιότητες έως 10 ppm.

Το Εργαστήριο πραγματοποιεί διακριβώσεις πυκνότητας:

προτύπων βαρών 
Εύρος 1mg – 1kg
Πυκνότητα 7700 – 8400 kg/m3
Σχετ. Αβεβαιότητα 10 ppm

προτύπων βαρών
Εύρος 2kg – 20kg
Πυκνότητα 7800 – 8300 kg/m3
Σχετ. Αβεβαιότητα 0,06%

ψηφιακών οργάνων μέτρησης πυκνότητας υγρών
Εύρος 600 – 2000 kg/m3
Σχετ. Αβεβαιότητα <0,01%

αραιομέτρων
Εύρος 600 – 1300 kg/m3
Σχετ. Αβεβαιότητα <0,10%