Κατάθεση προσφορών για ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων

Ετήσια συντήρηση, αναγόμωση πυροσβεστήρων της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ)

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Βι.Πε. Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022  Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: ts@eim.gr & info@eim.gr, Fax:2310569996, Τηλ: 2310 569 999), μέχρι την Παρασκευή 20-04-2018.

Μοιραστείτε το στο: