Νέο χρονοδιάγραμμα διεργαστηριακών συγκρίσεων Θερμοκρασίας – Υγρασίας

Το εργαστήριο μετρήσεων Θερμοκρασίας – Υγρασίας του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ θα ήθελε να ενημερώσει τους συμμετέχοντες στα σχήματα των διεργαστηριακών συγκρίσεων:

ότι ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης των είναι πλέον Σεπτέμβριος & Οκτώβριος του 2016.

Μοιραστείτε το στο: