ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΙΜ

Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, με σκοπό
την υποβολή προσφοράς σύμφωνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του
άρθρου 118 του Ν 4412/2016, για ετήσια σύμβαση καθαρισμού, αποψίλωσης
,καλλωπισμού και συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου 45 στρεμμάτων (εντός και εκτός
της περίφραξης) και των δύο οικοπέδων των δύο κτηρίων της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του
ΕΣΥΠ, στο Ο.Τ. 45 και Ο.Τ. 18, στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης στη Σίνδο.

Κείμενο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μοιραστείτε το στο: