ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Ετήσια αποψίλωση περιβάλλοντος χώρου 45 στρεμμάτων και των δύο κτηρίων της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) στη ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου.

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Βι.Πε. Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022  Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: ts@eim.gr & info@eim.gr, Fax:2310569996, Τηλ: 2310 569 999), μέχρι την Δευτέρα 18-06-2018.

Μοιραστείτε το στο: