Ιστορικό

Σταθμοί στην ιστορία του ΕΙΜ:

  • 1994: Ίδρυση Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ).
  • 1997: Πρόσληψη του πρώτου προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (5 ειδικοί επιστήμονες).
  • 2001: Έναρξη λειτουργίας του υπερσύγχρονου κτιρίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας με τελευταίας τεχνολογίας εργαστηριακές υποδομές στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης στη Σίνδο.
  • 2001: Η Ελληνική Δημοκρατία έγινε μέλος της Συνθήκης του Μέτρου. Υπογράφηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) Σίνδος, Θεσσαλονίκη.
  • 2003: Έναρξη συνεργασίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ) και του Εργαστήριου Βαθμονόμησης Οργάνων Ιονιζουσών Ακτινοβολιών (ΕΒΟΙΑ) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).
  • 2005: Ίδρυση Εργαστηρίου Χημικής Μετρολογίας. Έναρξη συνεργασίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ) και του Γενικού Χημείου του Κράτους το 2005, με την ψήφιση του Ν. 3427 / 2005, αρθρ. 51 (ΦΕΚ 312 Α – 2005).
  • 2007: Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνικών Ινστιτούτων Μετρολογίας (EURAMET e.V.). Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά ινστιτούτα.
  • 2013:Το ΕΙΜ εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) ως ανεξάρτητη λειτουργική μονάδα (ν.4109/2013).