Συμμετοχή στο EURAMET Focus Group on Facilitating National Infrastructure Development

Ο Πρόεδρος Κ. Αθανασιάδης και ο Προϊστάμενος του Εργαστηρίου Πίεσης Α. Λευκόπουλος συμμετέχουν στην ετήσια συνάντηση του EURAMET Focus Group on Facilitating National Infrastructure Development που γίνεται στο Βελιγράδι στις 25-26 Σεπτεμβρίου 2012.

 

Μοιραστείτε το στο: