Συμμετοχή στο Metrology for Smart Grids Workshop, 25-26 June 2013, Noordwijk, The Netherlands

Το EMRP project: ‘Metrology for Smart Electrical Grids’ (ENG04 SmartGrid) διοργανώνει workshop με θέμα τα Smart Grids στις 25-26 Ιουνίου 2013, στο Noordwijk της Ολλανδίας. Το ΕΙΜ αποτελεί έναν από τους partners του project SmartGrid.

Ιστοσελίδα του workshop: http://www.smartgrid-metrology.eu/workshop

Ενημερωτικό Φυλλάδιο: Event Flyer (PDF)

Μοιραστείτε το στο: