Συμμετοχή του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας στην 87η ΔΕΘ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) & ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας συμμετέχουν στο περίπτερο 7 του Υπουργείου Ανάπτυξης της 87ης ΔΕΘ 9-17/9/2023.

Μοιραστείτε το στο: