Αποκατάσταση προβλημάτων συστήματος πυρανίχνευσης της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) κτηρίου ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, με την κατάλληλη εξειδίκευση, να καταθέσει οικονομική προσφορά για την αποκατάσταση προβλημάτων του συστήματος πυρανίχνευσης της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) που βρίσκεται στο νέο κτίριο (Ο.Τ.45 ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδος).

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας), , μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Βι.Πε. Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022  Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, Τηλ: 2310 569 999), έως την Δευτέρα 26 Απριλίου 2021.

Σχετική πρόσκληση

Μοιραστείτε το στο: