Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για τη συντήρηση καυστήρων κεντρικής θέρμανσης

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), ανεξάρτητη λειτουργική μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά με email στο info@eim.gr, μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μοιραστείτε το στο: