Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την εφαρμογή προγράμματος απεντόμωσης & μυοκτονιών

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), ανεξάρτητη λειτουργική μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την εφαρμογή προγράμματος μυοκτονίας και απεντόμωσης στα δύο κτήρια που διαθέτει, Νέο κτήριο (Ο.Τ.45 ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος) και παλαιό κτήριο (Ο.Τ. 18 ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος). Η οικονομική προσφορά να συνοδεύεται από τις βασικές πληροφορίες του φακέλου τεκμηρίωσης (είδος σκευασμάτων, αρ. εγκρίσεων κλπ). Το κόστος να αναφέρεται ανα εφαρμογή, ή σε ετήσια βάση με ειδική αναφορά  στον αριθμό των εφαρμογών που προτείνονται.  

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 09/10/2019

Πληροφορίες : 2310569960, 2310569999

Μοιραστείτε το στο: