Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για τη συντήρηση & αναγόμωση πυροσβεστήρων

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), ανεξάρτητη λειτουργική μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την ετήσια συντήρηση, αναγόμωση των πυροσβεστήρων της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) που βρίσκονται στο νέο κτίριο (Ο.Τ.45 ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος) και στο παλιό κτίριο (Ο.Τ. 18 ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος).

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 20/09/2019

Πρόσκληση

Μοιραστείτε το στο: