Ανακοίνωση

Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) ανταποκρινόμενο στις πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνουμε και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες των αρμόδιων φορέων, από την Τρίτη 17 Μαρτίου έχει προσαρμόσει τη λειτουργία των δύο Αυτοτελών Μονάδων του, της Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και της Μετρολογίας (ΕΙΜ). Ειδικότερα:

Η επικοινωνία θα πρέπει να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (http://www.esyp.eu / http://www.elot.gr / https://eim.gr) ενώ συστήνεται να αποφεύγεται η έντυπη αλληλογραφία.

Όσον αφορά τη λειτουργία του ΕΛΟΤ: α) η λειτουργία του μεταβαίνει σε καθεστώς τηλεργασίας και εκ περιτροπής εργασίας και αναστέλλοντας όλες τις φυσικές συνεδριάσεις των τεχνικών οργάνων τυποποίησης του ΕΛΟΤ και β) εφόσον απαιτηθεί, παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένης συνεδρίασης των τεχνικών οργάνων τυποποίησης του ΕΛΟΤ, μέσω της πλατφόρμας e-presence.

Όσον αφορά τη λειτουργία του ΕΙΜ, α) η λειτουργία του μεταβαίνει σε καθεστώς τηλεργασίας και εκ περιτροπής εργασίας εξυπηρετώντας καθορισμένες ανάγκες κυρίως ενημέρωσης, εξυπηρέτησης και συμβουλευτικής υποστήριξης, β) σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δεν θα γίνεται καμία απολύτως παράδοση/παραλαβή εξοπλισμού, προς διακρίβωση, χωρίς προηγούμενη επικοινωνία και συνεννόηση και γ) η επικοινωνία με το ΕΙΜ για επείγοντα θέματα θα πραγματοποιείται τηλεφωνικά στον αριθμό +30 2310 569 999 καθώς επίσης και ηλεκτρονικά στο info@eim.gr. Σημειώνεται ότι η επικοινωνία με τους αρμόδιους στα ατομικά τους e-mails μπορεί να γίνεται, έχοντας όμως υπόψη ότι η πρόσβαση τους σε αυτά μπορεί να είναι περιορισμένη.

Μοιραστείτε το στο: