Συνεισφορά του Εργαστηρίου Ροής & Όγκου του ΕΙΜ για την αντιμετώπιση του COVID-19

Το Εργαστήριο Ροής & Όγκου του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος EMPIR με τίτλο “MeDD II: Metrology for Drug delivery” στο οποίο συμμετέχει έχει συνδράμει στη συγγραφή τριών ενημερωτικών εντύπων τα οποία σκοπό έχουν να υποστηρίξουν ενεργά την παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19 μέσα από την επιστημονική γνώση και εμπειρία της Μετρολογίας στον τομέα της λειτουργίας των αντλιών έγχυσης φαρμάκων, οργάνων τα οποία χρησιμοποιούνται κατεξοχήν στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) για την χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής στους ασθενείς με COVID-19.

Οι συνθήκες έκτακτης ανάγκης τις οποίες επέβαλε η πανδημία COVID-19 ανάγκασε σε πολλές περιπτώσεις τα νοσοκομεία να λειτουργήσουν τις ΜΕΘ κατά τρόπο εκτός συνήθους πρακτικής όσον αφορά τις αντλίες έγχυσης φαρμάκων με σκοπό τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του ιού στο νοσηλευτικό προσωπικό και την βελτιστοποίηση της χρήσης των μέτρων προσωπικής προστασίας.

Το ανωτέρω ενημερωτικό υλικό αποσκοπεί στο να καταδείξει τους κινδύνους που αυτές οι πρακτικές εγκυμονούν και να προτείνει μέτρα προς αποφυγή τους αναδεικνύοντας παράλληλα την σημασία και τον ρόλο της Μετρολογίας στην Ιατρική και την κοινωνία.

Επιπλέον, Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Μετρολογίας (EURAMET) ανέθεσε στο Εργαστήριο Ροής & Όγκου του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, λόγω της αναγνωρισμένης του εμπειρίας και υψηλής τεχνικής επάρκειας στο αντικείμενο, τη σύνταξη ενός ενημερωτικού εντύπου στο οποίο επισημαίνεται η σημασία του ορθού χειρισμού των πιπεττών κατά τη διαδικασία της δειγματοληψίας και εκτέλεσης των διαγνωστικών τεστ του COVID-19 στα οποία αυτές χρησιμοποιούνται. Λόγω του τεράστιου φόρτου εργασίας στα διαγνωστικά εργαστήρια των νοσοκομείων είναι πιθανή η παρέκκλιση των χειριστών από την ενδεδειγμένη ορθή πρακτική με αποτέλεσμα την διακινδύνευση της αξιοπιστίας του αποτελέσματος του διαγνωστικού τεστ.


Μοιραστείτε το στο: