Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου

Προθεσμία Υποβολής Προσφοράς: Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013 και ώρα 13:00.

Πρόχειρος διαγωνισμός

Μοιραστείτε το στο: