Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου

Περίληψη διακήρυξηςΔιακήρυξη διαγωνισμού

Προθεσμία Υποβολής Προσφοράς: Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14:00.

Διευκρίνηση: Υποβολή ξεχωριστής τεχνικής προσφοράς όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στο άρθρο 11 – Διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού-, δεν απαιτείται.

 

Μοιραστείτε το στο: