Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου

Προθεσμία Υποβολής Προσφοράς: Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 και ώρα 13:00.

Πρόχειρος διαγωνισμός

Μοιραστείτε το στο: