Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάληψη και διενέργεια έλεγχου των οικονομικών καταστάσεων

Πρόσκληση

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής  προσφοράς ορίζεται η  Τετάρτη 3 Απριλίου 2013 .

Μοιραστείτε το στο: