Διενέργεια Σχήματος Πολυμερούς Διεργαστηριακής Σύγκρισης με Αντικείμενο τη Διακρίβωση Γεφυροπλάστιγγας

Το Εργαστήριο Μάζας του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ προγραμματίζει να διοργανώσει σχήμα διεργαστηριακών συγκριτικών με αντικείμενο τη διακρίβωση γεφυροπλάστιγγας βάσει μεθοδολογίας Τεχνικής Οδηγίας EURAMET cg18 v4.0.

  • Δήλωση συμμετοχής με e-mail: info@eim.gr μέχρι τις 31 Ιουνίου 2019
  • Κόστος συμμετοχής:  489 Ευρώ (+ΦΠΑ 24%). Κόστος συμμετοχής για διαπιστευμένα εργαστήρια ή υπό διαπίστευση εργαστήρια 342 Ευρώ (+ΦΠΑ 24%).
  • Διευκρινήσεις / πληροφορίες: Δ/ντης Μηχανικών Μεγεθών Δρ. Λευκόπουλος, lefkopoulos@eim.gr, Προϊστ. Εργααστηρίου Μάζας κ. Ναβροζίδης, gnavr@eim.gr.Μοιραστείτε το στο: