Επαναπροσδιορισμός του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων (SI)

Σε μία συνάντηση – ορόσημο, τα κράτη μέλη του ΒΙΡΜ ενέκριναν στις 16 Νοεμβρίου 2018 τον επαναπροσδιορισμό των παρακάτω μονάδων του Διεθνούς Συστήματος μονάδων (SI) : του χιλιογράμμου, του ampere, του Kelvin και του mole. Η σημασία της εν λόγω απόφασης για τους χρήστες παρατίθεται στην ακόλουθη ανακοίνωση του BIPM: https://www.bipm.org/utils/common/pdf/CGPM-2018/26th-CGPM-Resolutions.pdf.

Μοιραστείτε το στο: