ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Ετήσια σύμβαση καθαρισμού, αποψίλωσης και καλλωπισμού του περιβάλλοντος χώρου 45 στρεμμάτων και των δύο κτηρίων της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου.

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Βι.Πε. Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022,  Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: ts@eim.gr & info@eim.gr, Fax:2310569996, Τηλ: 2310 569 999), μέχρι τη Δευτέρα 04-03-2019.

Μοιραστείτε το στο: