Οπτική και Φωτομετρία

opt_25Το Εργαστήριο Οπτικής και Φωτομετρίας υλοποιεί τη βασική μονάδα Φωτεινής Έντασης, Candela (cd) και διαθέτει τα παρακάτω συστήματα μέτρησης:

• Απόλυτης ισχύος της οπτικής ακτινοβολίας (κρυογενικό ραδιόμετρο-πρωτεύον πρότυπο)

• Φασματικής απόκρισης οπτικής ακτινοβολίας

• Φωτομετρίας.

Το Εργαστήριο πραγματοποιεί διακριβώσεις και μετρήσεις:

• της φασματικής απόκρισης των ανιχνευτών φωτός,

• της φασματικής ακτινοβολίας λαμπών,

• λουξόμετρων και φωτόμετρων,

• της έντασης της φωτεινής ροής λαμπών βολφραμίου και των χρωματικών τους συντεταγμένων καθώς και

• της χρωματικής θερμοκρασίας πηγών φωτεινής ακτινοβολίας.