Εξειδικευμένο σεμινάριο στο πεδίο της ογκομέτρησης δεξαμενών

Αντικείμενο και σκοπός: Το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ θα διοργανώσει εξειδικευμένο σεμινάριο στο πεδίο της ογκομέτρησης δεξαμενών στο πλαίσιο των συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξειδικευμένη υποστήριξη των ενδιαφερόμενων στην εφαρμογή των απαιτήσεων του ISO 17025 και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της διαπίστευσης.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξειδικευμένη υποστήριξη των ενδιαφερόμενων στην εφαρμογή των απαιτήσεων του ISO 17025 και προετοιμασία τους στη σύνταξη των απαιτούμενων τεχνικών εγγράφων/διαδικασιών στα πλαίσια της διαπίστευσης η οποία βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας περί Εγκατάστασης συστημάτων Εισροών-Εκροών απαιτείται από 01.01.2015 από τους φορείς που διενεργούν ογκομετρήσεις δεξαμενών.

Περιεχόμενα: Το σεμινάρια διάρκειας δύο (2) ημερών θα καλύψει:

  1. Τεχνικά θέματα ογκομέτρησης/βαθμονόμησης, όπως ειδικότερα, αναφορά σε πρότυπα και μεθόδους, απαιτήσεις σε εξοπλισμό, τρόπο εφαρμογής των μεθόδων, επεξεργασία – ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων μετρήσεων, εκτίμηση της αβεβαιότητας των μετρήσεων με ανάλυση των επιμέρους συνεισφορών & σφαλμάτων και εξαγωγή του πίνακα ογκομέτρησης/ βαθμονόμησης. Επίσης, ειδική αναφορά θα γίνει στον τρόπο χρήσης της ειδικής web-εφαρμογής του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ για την επεξεργασία των δεδομένων μετρήσεων και την εξαγωγή του πίνακα ογκομέτρησης/βαθμονόμησης.
  2. Διαδικασίες συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ΣΔΠ) ISO 17025, όπως ειδικότερα, αναφορά (πολύ συνοπτική) στη δομή ενός ΣΔΠ ISO 17025 με τα απαιτούμενα έγγραφα και περισσότερο αναλυτική στη δομή και στα περιεχόμενα των τεχνικών διαδικασιών του ΣΔΠ όπως ενδεικτικά στον τρόπο σύνταξης, τεκμηρίωσης καθώς και πρακτικής εφαρμογής: μίας διαδικασίας ογκομέτρησης με περιγραφή της μεθόδου, του ισοζυγίου αβεβαιότητας, μίας διαδικασίας εσωτερικών ελέγχων ποιότητας με την αντίστοιχη τεκμηρίωση της, οργάνωσης και τήρησης των τεχνικών αρχείων.

Χρόνος & τόπος: Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί:

  1. Στην Αθήνα στις 19 Νοεμβρίου 2014 (09:00 – 16:00) και 20 Νοεμβρίου 2014 (08:30 – 15:30)  στις εγκαταστάσεις του ΕΣΥΠ/ΕΣΥΔ, Θησέως 7, Καλλιθέα.
  2. Στη Θεσσαλονίκη στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2014  (09:00 – 16:00) στις εγκαταστάσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ, διασταύρωση οδών: ΝΒ6 και ΔΑ10, ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022 Σινδος, Θεσσαλονίκη.

Κόστος: 540 € ανά συμμετοχή για τις δύο (2) ημέρες. Κάθε 2η, 3η, … συμμετοχή από τον ίδιο φορέα θα έχει κόστος 480 € (οι τιμές είναι χωρίς το ΦΠΑ 23%).

Δηλώσεις σημμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι για το σεμινάριο μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής και να τη στείλουν με e-mail στο info@eim.gr ή με Fax στο 2310 569996 μέχρι τις 24 Οκτωβρίου.

Μοιραστείτε το στο: