Η Υπηρεσία Χρονοσήμανσης (TimeStamping) φιλοξενείται στο ΕΔΕΤ

Από σήμερα, οι εξυπηρετητές χρονοσήμανσης (TimeStamping Authority Servers) φιλοξενούνται στην υποδομή του ΕΔΕΤ (Εγκατάσταση Υπ. Παιδείας), εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση και διαθεσιμότητα. Για περισσότερες πληροφορίες για τον εθνικό χρόνο και τις υπηρεσίες χρονοσήμανσης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εθνικού Χρόνου: http://time.eim.gr/

Μοιραστείτε το στο: