Επίσκεψη Αντιπροσωπείας από το Public Health Institution of Turkey (PHI) στο ΕΙΜ

Στα πλαίσια του προγράμματος EuropeAid, πολυμελής αντιπροσωπεία από το Public Health Institution of Turkey (PHI) θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του ΕΙΜ την εβδομάδα 28 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου. Στο διάστημα αυτό, θα ενημερωθούν για:

  • Τον ρόλο και την λειτουργία του ΕΙΜ,
  • Τα Εθνικά Εργαστήρια Μεγεθών του ΕΙΜ,
  • Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΙΜ.

Μοιραστείτε το στο: