Μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη του ΚΔΕΠ ΔΕΗ

Την εβδομάδα 21 – 25 Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιούνται μια σειρά από κλειστά σεμινάρια στα στελέχη του ΚΔΕΠ ΔΕΗ στην Αθήνα με αντικείμενα:

  • διαδικασίες διακρίβωσης εξοπλισμού ηλεκτρικών μετρήσεων,
  • εκτίμηση αβεβαιότητας και εφαρμογή METCAL,
  • απαιτήσεις ISO 17025,
  • απαιτήσεις διαπίστευσης,
  • απαιτήσεις εφαρμογή ΣΔΠ.

Μοιραστείτε το στο: